O IWP

Październik 17th, 2009

Inżynieria Wirtualna Projektowania (IWP) jest to specjalność na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Prowadzący zajęcia specjalizowane, wykładowcy z Zakładu Metod Projektowania Maszyn, kształcą studentów IWP w zakresie nowoczesnych metod obliczeniowych, programowania, technik twórczego rozwiązywania problemów technicznych czy komputerowego wspomagania projektowania. Szczególny akcent, podczas kształcenia studentów na naszej specjalności, jest kładziony na metody numeryczne (w szczególności obliczenia MES), techniki modelowania przestrzennego oraz inwentykę w projektowaniu maszyn.

Wiedza z zakresu metod obliczeniowych przekazywana studentom IWP pozwala na sprawne tworzenie modeli matematycznych układów fizycznych, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania lub własnych implementacji algorytmów obliczeniowych. W programie studiów zawarte są specjalistyczne zajęcia z MES oraz CFD dzięki którym każdy student posiądzie wiedzę pozwalającą na poprawne tworzenie własnych, poprawnych modeli strukturalnych i przepływowych. Dopełnieniem biegłości obliczeniowej studenta IWP jest umiejętność programowania w językach C oraz FORTRAN, będąca standardem dydaktycznym na naszej specjalności.

Rozbudowany blok programowy technik wspomagania projektowania (CAD) umożliwia poznanie o opanowanie narzędzi projektowania w stopniu umożliwiającym swobodną pracę projektant, konstruktora czy technologa konstrukcji mechanicznych. Do oprogramowania będącego do dyspozycji studentów należą między innymi SolidWorks, CATIAv5, Rhinoceros3D oraz specjalistyczne oprogramowanie CAx.


Zobacz też: Spotkania integracyjne, nasze projekty, kanał YouTube.com,

Komentarze są zamknięte